PRAVILA I POLITIKA SAJTA

PRAVILA KORIŠTENJA

Molimo vas da pročitate ova pravila u potpunosti.

Ova pravila se odnose na vaše korišenje ovog sajta.

NAŠE PRAVO

Zadržavamo pravo da modifikujemo ova Pravila u bilo koje vrijeme.


GODINE STAROSTI

Ovaj sajt mogu koristiti samo lica starija od 18 godina.


PLAĆANJE

Ovo je komercijalni sajt. Plaćanje usluge na ovom sajtu se vrši isključivo putem PayPal servisa. Visina naknade za naše usluge može biti pronađena u okviru sekcije "Cijene" na ovom web sajtu.


PRAVILA O RADU - FORMATIRANJE KNJIGE

Svaki klijent ima pravo u slučaju greške/grešaka u našem radu na 3 revizije. Korekcije unutar samog teksta ne radimo. Potrebno vrijeme za naš rad - za formatiranje knjige je 36 sati (u komplikovanijim slučajevima - 48 sati).


NAŠE VRIJEDNOSTI

U našem radu slijedimo nekoliko principa:


- Stremljenje ka visokom kvalitetu u radu,
- Posvećivanje pažnje detaljima,
- Moralnost u radu,
- Etičnost,
- Poštovanje vremena naših klijenata (pokušavanje poštovanja krajnjih rokova).


RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju bilo kakvog spora mi preferiramo sporazumno rješavanje istog.


DOSTAVLJANJE KNJIGE I MATERIJALA

Knjiga se dostavlja putem emaila - jst2016mail.com Dodatni materijal se dostavlja putem forme za učitavanje u okviru sekcije "Cijene".IZVORI KORIŠTENI ZA KREIRANJE SAJTA

Izvore koji su korišteni za kreiranje ovog websajta mogu biti pronađeni unutar naše index.html stranice.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate neko pitanje o ovim pravilima, kontaktirajte nas.